Om GDPR

Vi på Radisson Blu Riverside i Göteborg och restaurang Cuckoo´s nest vill informera dig som kund hos oss om GDPR.

Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU.  GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen(PUL).

Det är viktigt för oss att du känner dig lugn och trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är data som på något sätt identifierar dig som person. Dvs namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

Vem är Personuppgiftsansvarig?
Winn Hotel Group Göteborg AB har övergripande personuppgiftsansvar som tillsammans med personuppgiftsansvarig på Radisson Blu Riverside Hotel och restaurang Cuckoo´s nest ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Hur lagrar vi dina Personuppgifter?
Vårt bokningssystem hanterar stora mängder persondata.
Det är skillnad på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, personuppgifter som rör hälsa och sexuella preferenser.
Winn Hotel Group Göteborg AB kommer aldrig att samla in data om känsliga uppgifter.

Nyheter och erbjudande via e-post och SMS
Önskar du inte efter ditt besök hos oss få information eller ta del av erbjudanden och nyheter via epost eller SMS ber vi dig maila oss på cuckoosnest [at] radissonblu.com.
Winn Hotel Group Göteborg AB behöver inte inhämta samtycke från dig som gäst om du bokar logi eller restaurangbesök då ett kundavtal ingås när en bokning sker.

Vad sker vid en Personuppgiftsincident?
Om Winn Hotel Group Göteborg AB får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbad kund inom 72 timmar.

Vad är ett Registerutdrag?
Om du har bokat en vistelse, ett restaurangbesök har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i vårt bokningssystem.
Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Du som har ingått i ett kundavtal med Winn Hotel Group Göteborg AB, har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig.

Du som har ingått ett kundavtal med Winn Hotel Group Göteborg AB har rätt att från och med den 25 maj 2018 få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person.
Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

Vad är samtycke?
Det är den personuppgiftsansvarige som ska kunna bevisa att samtycke har inhämtats. Det kräver i sig ingen särskild form, men samtycket måste inhämtas på ett sådant sätt att det går att bevisa i efterhand. Den som har lämnat sitt samtycke till behandling av personuppgifter ska kunna ta tillbaka samtycket och därmed ta bort denna grund för att behandla personuppgifterna.

Hur fungerar GDPR i praktiken?
Winn Hotel Group Göteborg AB har redan infört eller kommer att införa nödvändiga funktioner för att administratörer i våra bokningssystem senast den 25 maj 2018 ska kunna hantera alla GDPR-förfrågningar och begäranden ifrån dig som kund.

Registerutdrag – Alla som har ingått i ett kundavtal med Winn Hotel Group Göteborg AB kan närsomhelst begära ut de uppgifter som finns lagrade. Begäran görs till info.gothenburg.riverside [at] radissonblu.com

Erbjudanden och e-post
Winn Hotel Group Göteborg AB har rätt att inom ett (1) år efter att du som kund besökt oss marknadsföra oss mot dig i rimlig utsträckning utan ett samtycke, detta med den rättsliga grunden intresseavvägning.

Om du har ingått i ett kundavtal med Winn Hotel Group Göteborg AB kan du välja att bli borttagen från valda system eller som helhet. Du mailar då till info.gothenburg.riverside [at] radissonblu.com för att bli borttagen.